Kwaliteitsborging examinering
Quick start PE

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Doel van deze Quickstart is tweeledig.

1) Het vinden van bruikbare hulpmiddelen binnen de Procesarchitectuur Examinering;

2) Het verkrijgen van een heel grofmazige indicatie van de mate waarin de PDCA-cyclus doorlopen wordt in uw organisatie, afdeling of team.

Nadat u de Quick start heeft ingevuld, krijgt u op basis van uw antwoorden een pdf-rapport

Lees hier de invulinstructies voor de Quick start.

Uw gegevens (niet verplicht)
Naam
Organisatie
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het genereren van het rapport. Uw gegevens en antwoorden worden op geen enkele wijze bewaard door de website.

Onderdeel 1: Standaarden

1) Wettelijke en landelijke standaarden (bijvoorbeeld de WEB en het waarderingskader) worden in onze examenorganisatie gebruikt bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de examinering. (Plan)

 Dit blijkt uit:

2) De wettelijke en landelijke standaarden hebben wij vertaald naar eigen, interne kaders voor examinering. (Do)

 Dit blijkt uit:

3) Externe standaarden en interne kaders zijn bij ons richtinggevend voor de keuzes die we maken rondom examinering. (Do)

 Dit blijkt uit:

4) Regelmatig checken wij of de interne kaders nog actueel zijn en passen bij de landelijke standaarden. (Check)

 Dit blijkt uit:

5) De interne kaders stellen wij bij als hiertoe aanleiding is. (Act)

 Dit blijkt uit:

6) Concluderend: onze interne kaders op het gebied van examinering zijn actueel en passen bij de landelijke standaarden.

 Dit blijkt uit:


Verder
Quick start PE
www.onderwijsenexaminering.nl