Kwaliteitsborging examinering
Over de PE

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De Procesarchitectuur Examinering

De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een schematische weergave van het gehele examenproces in het mbo. Alle stappen die een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk daarbij aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf construeren van examens, diplomeren en het borgen van de examenkwaliteit. De PE helpt u om kritisch naar uw eigen examenproces te kijken.

Op deze site vindt u de meest recente en digitale variant van de PE. De PE bestaat uit vijf procesgebieden met ieder een eigen, herkenbare kleur. Ieder procesgebied bevat onderliggende processtappen en een checkfase: de grijze schil onder het gekleurde vlak. 

De gekleurde procesgebieden staan in een bredere context. Bij het realiseren van een goede examenkwaliteit is het uitvoeren (do) het eenvoudigst herkenbaar, maar er is pas sprake van borging als er ook een goede planfase (plan), een degelijke evaluatie (check) en adequate bijstelling (act) zijn. We noemen dit de pdca-cyclus. In het schema van de PE zijn de plan-, check- en actfase aan de gekleurde procesgebieden (de DO) toegevoegd en uitgewerkt.  Als u op het schema of de afzonderlijke onderdelen klikt, ziet u een beschrijving van het betreffende onderdeel plus een aantal bruikbare links (achtergronden) en/of servicedocumenten: handreikingen, checklists, voorbeelden en stappenplannen. 

De huidige Procesarchitectuur Examinering is een verbeterde versie van de procesarchitectuur die in papieren vorm (PDF) in 2011 is ontwikkeld door de Landelijke Regiegroep Examinering (MBO Raad, Colo – nu SBB, AOC Raad, NRTO en MKB-Nederland/VNO-NCW). De PE wordt regelmatig bijgewerkt op basis van ontwikkelingen in het onderwijs.  

Over de PE
www.onderwijsenexaminering.nl