Kwaliteitsborging examinering
Over deze website

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De doelen van deze website

 Het eindproduct; twee websites 

De openbare website
De Procesarchitectuur Examinering (PE) heeft een prominente plaats op deze website. Door te klikken op de onderdelen van het schema van de PE op de homepage, vindt u beschrijvingen van de onderdelen en bijpassende links en documenten. Naast het schema van de PE bevat de website verder de volgende onderdelen:

Voor wie?
Deze website kan gebruikt worden door iedereen die betrokken is bij het examenproces in een mbo-school.

De schooleigen website
Een schooleigen website voor uw mbo-school vraagt u aan bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering. Het Kennispunt Onderwijs & Examinering beheert ook de openbare website en onderhoudt de servicedocumenten die zijn gekoppeld aan de landelijke website. In de schooleigen website kan de school beschrijven op welke manier de examenorganisatie in elkaar zit, hoe de examenprocessen moeten verlopen en op welke manier de kwaliteit geborgd is. De school kan daarvoor gebruik maken van de ontwikkelde servicedocumenten en/of eigen documenten en links toevoegen.
De mbo-school is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de eigen servicedocumenten en beheert die ook zelf. Met regelmaat vindt afstemming plaats met het Kennispunt Onderwijs & Examinering over aanpassingen en verbeteringen van de schooleigen omgeving. Iedere gebruiker zorgt om die reden voor een (centrale) beheerder die evt. wijzigingen kan opnemen en communiceert daarover desgewenst met de eigen gebruikers.

Wat is de website niet?
De Procesarchitectuur Examinering en de servicedocumenten zijn hulpmiddelen die bijdragen aan een betere borging van de examenkwaliteit. Het gebruik is niet verplicht. De website dwingt geen vaste werkwijze af en biedt geen vervanging van de eigen mappenstructuur of werkomgeving van de school.

Het gebruik van de (inhoud van de) website leidt niet automatisch tot een goed geborgde en hoge examenkwaliteit of een voldoende voor examinering bij een audit. De website biedt wel handreikingen die u verder kunnen helpen om de examenkwaliteit te verhogen. Naast de inhoud van deze website zijn procesmatige, organisatorische en menselijke factoren cruciaal bij het borgen van de kwaliteit; (het 'goede gesprek'). Centraal voor de ontwikkelaars staat dat u als school altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de wijze waarop u omgaat met en gebruik maakt van de verschillende hulpmiddelen.

Totstandkoming
CINOP advies B.V. ontwikkelde deze website in 2013 in opdracht van MBO Diensten als onderdeel van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website zijn in een zorgvuldig proces en in overleg met allerlei betrokkenen uit het mbo-werkveld tot stand gekomen.

Doorontwikkeling
Doorontwikkeling van de procesarchitectuur vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Kennispunt Onderwijs & Examinering, dat zorgt voor optimalisering van het gebruiksgemak op basis van de feedback die het ontvangt.

Ontwikkeling PE 2.0
www.cinop.nl

Webontwerp en technische realisatie
www.spranq.nl

Over deze website
www.onderwijsenexaminering.nl