Kwaliteitsborging examinering
Updates

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De website pe.onderwijsexaminering.nl is in de zomerperiode in zijn geheel vernioeuwd. Documenten zijn aangepast aan de laatste wet- en regelgeving (o.a. op basis van gewijzigd Toezichtkader en de aanscherping van de WEB voor het inrichten van examencommissies). Wijziging van documenten of nieuwe documenten zijn de eerste weken na plaatsing herkenbaar aan een geel driehoekje. Wat is er nog meer veranderd?

Mocht u desondanks fouten tegenkomen in de documenten of anderszins aanpassingen of aanvullingen wenselijk vinden, kunt u dit kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar info@onderwijsenexaminering.nl.

Updates
www.onderwijsenexaminering.nl