Kwaliteitsborging examinering
Updates

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De website pe.onderwijsexaminering.nl is in de zomerperiode van 2020 wederom grondig aangepast. De lay-out van alle documenten is aangepast en de bestaande documenten zijn - daar waar nodig - aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. Wijziging van documenten of nieuwe documenten zijn de eerste weken na plaatsing herkenbaar aan een geel driehoekje.

Mocht u desondanks fouten tegenkomen in de documenten of anderszins aanpassingen of aanvullingen wenselijk vinden, kunt u dit kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar info@onderwijsenexaminering.nl. We zullen dan per situatie bekijken of aanpassingen nodig/wenselijk zijn en nieuwe ideeën opnemen indien mogelijk.

 

Updates
www.onderwijsenexaminering.nl