Kwaliteitsborging examinering
Kwaliteitsborging

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Kwaliteitsborging examinering

 

Kwaliteitsborging bij examinering is het geheel van maatregelen dat zorgt voor het behouden of verbeteren van kwaliteit van examinering. Deze taak volgt op de taak die een school heeft om ervoor te zorgen dat er een gezamenlijk beeld is over wat men verstaat onder kwaliteit (vastgelegd in de visie) en de taak om de kwaliteit op het gewenste en vereiste niveau te brengen. Het uiteindelijke doel van kwaliteitsborging is dat niemand twijfelt aan de kwaliteit van examinering. Als mbo-school (of als verantwoordelijke) weet u de risico's tot een minimum te beperken, heeft u een goed zicht op de kwaliteit van afname en beoordeling en weet u tijdig bij te sturen als dat nodig of wenselijk is.  De plan - do - check - actcyclus (ook wel pdca- of kwaliteitscyclus) is een veelgebruikt hulpmiddel om kwaliteitsborging cyclisch en systematisch vorm te geven.

 

Kwaliteitsborging in de Procesarchitectuur examinering en de pdca-cyclus

De Procesarchitectuur examinering (PE) verbeeldt schematisch het proces van examinering en de borging daarvan. Het zijn alle stappen die een mbo-school neemt om te zorgen voor een goede kwaliteit van examinering. De PE bestaat uit de vier fasen van de pdca-cyclus én geeft de pdca-cyclus van het gehele examenproces weer. In de 'Do-fase' van deze cyclus bevinden zich de vijf gekleurde procesgebieden van de procesarchitectuur. Elk gekleurd procesgebied kent een eigen pdca-cyclus, herkenbaar aan de grijze balk onder de gekleurde procesgebieden.

De diverse servicedocumenten in de checkfasen van deze procesgebieden van de Procesarchitectuur examinering helpen u om de kwaliteit van examinering in beeld te brengen, op orde te houden of te verbeteren.

De Procesarchitectuur examinering kent behalve een kwaliteitsborging over het gehele examineringsproces (de ‘Grote pdca-cyclus’) ook een cyclus van de afzonderlijke procesgebieden, ofwel de ‘Kleine pdca-cyclus’.

De fasen van de pdca-cyclus kunnen als volgt omschreven worden[1][2]:

 

[1] Vink, R. en Willemse, P. (2015). De kracht van de examencommissie, kritische succesfactoren. Tilburg: IVA Onderwijs.

[2] Oomens M., Buynsters, M., Donker, A., Geldhof, T., den Boer, P., Firetman, J. , Verhaegh, T. en Eheren, M. (2015). Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering. Utrecht/Nijmegen: Oberon & KBA.

 

Kwaliteitsborging
www.onderwijsenexaminering.nl