Kwaliteitsborging examinering
Vragen

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud en het gebruik van deze website, vul dan het contactformulier in van het Servicepunt examinering mbo, de eigenaar en beheerder van deze website. Ook het aanvragen van een schooleigen website van de Procesarchitectuur examinering (in principe één per mbo-school, tenzij er -organisatorische- redenen zijn om daarvan af te wijken) loopt via het servicepunt.

U kunt het servicepunt op werkdagen ook bereiken (tussen 9.00 en 16.00 uur) via onderstaande contactgegevens:

Kennispunt Onderwijs & Examinering
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden
Postbus 2051
3440DB Woerden

Vragen over deze website: 0348 - 753 567 of
Aanvraag schooleigen PE:  0348 - 753 630
info@onderwijsenexaminering.nl

 

 

Vragen
www.onderwijsenexaminering.nl