Kwaliteitsborging examinering
Vragen

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud en het gebruik van deze website, vul dan het contactformulier in van het Kennispunt Onderwijs & Examinering, de eigenaar en beheerder van deze website. Ook het aanvragen van een schooleigen website van de Procesarchitectuur examinering (in principe één per mbo-school, tenzij er -organisatorische- redenen zijn om daarvan af te wijken) loopt via het kennispunt.

U kunt het kennispunt op werkdagen ook bereiken (tussen 9.00 en 16.00 uur) via onderstaande contactgegevens:

Kennispunt Onderwijs & Examinering
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden
Postbus 2051
3440DB Woerden

Vragen over deze website: 0348 - 753 567 of
Aanvraag schooleigen PE:  0348 - 753 630

Kunt u ons even niet bereiken, stuur dan een mail naar info@onderwijsenexaminering.nl of vul het vragenformulier in op de homepage van de website https://onderwijsenexaminering.nl. 

 

 

Vragen
www.onderwijsenexaminering.nl