Kwaliteitsborging examinering
Onderdeel 1: Standaarden

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Thema 1: standaarden

De standaarden beschijven binnen welke kaders geëxamineerd moet worden. Het gaat om wettelijke en sectorale kaders, die de mbo-school - in samenwerking met het beroepenveld -  vertaalt in eigen standaarden op macro-, meso- en microniveau. Deze standaarden beschrijven globaal wat er geëxamineerd moet worden, door wie, hoe, wanneer en onder welke voorwaarden. De standaarden geven richting aan de uitwerking van de examenprocessen.

Terug naar invulinstructie

 

Onderdeel 1: Standaarden
www.onderwijsenexaminering.nl