Kwaliteitsborging examinering
Onderdeel 5: Organisatie

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Thema 5: Organisatie

De organisatie vormt het fundament voor de andere thema's (standaarden, examenbetrokkenen, instrumenten en procedures). De organisatie moet er aan bijdragen dat de betrokkenen hun werk prettig, efficiënt en effectief kunnen uitvoeren, zodat zij de kwaliteit (van de examinering) kunnen leveren en deze kwaliteit kunnen borgen en verbeteren. Het gaat hierbij om 'harde' aspecten en 'zachte':

Terug naar invulinstructie

Onderdeel 5: Organisatie
www.onderwijsenexaminering.nl