Kwaliteitsborging examinering
Invulinstructie Quickscan

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De Quickscan bestaat uit vijf onderdelen die samen de thema's vormen voor kwaliteitsborging (examinering):

  1. Standaarden
  2. Examenbetrokkenen
  3. Instrumenten
  4. Procedures
  5. Organisatie

Elk onderdeel is uitgewerkt in gemiddeld zeven stellingen. Door jouw mening te geven per stelling, onstaat er per thema een beeld van de huidige situatie. 

Geef per stelling aan in hoeverre de stelling - volgens jou - van toepassing is op jouw mbo-school. Het gaat dus nadrukkelijk om jouw mening/beeld van de situatie. Je kunt steeds kiezen uit vier mogelijkheden: 

  1. We voldoen hier niet aan.
  2. We voldoen hier enigszins aan.
  3. We voldoen hier grotendeels aan.
  4. We voldoen hier volledig aan.

Verder heb je de mogelijkheid om per stelling jouw antwoord toe te lichten of te verwijzen naar documenten die jouw antwoord ondersteunen ('bewijzen'). Na het invullen genereert de Quickscan een rapport waarin deze opmerkingen en ‘bewijzen’ overzichtelijk zijn weergegeven. Het rapport bevat ook een overzicht van de gemiddelde scores op elk van de vijf onderdelen, conclusies over sterke en zwakke punten en verwijzingen naar onderdelen van de digitale Procesarchitectuur Examinering die helpen bij het verder verbeteren van de kwaliteitsborging examinering. Je kunt het rapport gebruiken als onderdeel van de in- en externe verantwoording over de kwaliteitsborging examinering.

Let op: de website slaat jouw antwoorden niet op. Als je de rapportage wilt bewaren, kan je deze zelf opslaan en/of uitprinten.

Maak de Quickscan

Invulinstructie Quickscan
www.onderwijsenexaminering.nl