Kwaliteitsborging examinering
Invulinstructie Quick start

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De Quick start bestaat uit vijf onderdelen die samen de thema's vormen voor kwaliteitsborging (examinering):

  1. Standaarden
  2. Examenbetrokkenen
  3. Instrumenten
  4. Procedures
  5. Organisatie

Elk onderdeel is uitgewerkt in gemiddeld zeven stellingen. Door uw mening te geven per stelling, onstaat er per thema een beeld van de huidige situatie. 

Geef per stelling aan in hoeverre de stelling - volgens u - van toepassing is op uw mbo-school. Het gaat dus nadrukkelijk om uw mening/beeld van de situatie. U kunt steeds kiezen uit vier mogelijkheden: 

  1. We voldoen hier niet aan.
  2. We voldoen hier enigszins aan.
  3. We voldoen hier grotendeels aan.
  4. We voldoen hier volledig aan.

Verder heeft u de mogelijkheid om per stelling uw antwoord toe te lichten of te verwijzen naar documenten die uw antwoord ondersteunen ('bewijzen'). Na het invullen genereert de Quick start een rapport waarin deze opmerkingen en ‘bewijzen’ overzichtelijk zijn weergegeven. Het rapport bevat ook een overzicht van de gemiddelde scores op elk van de vijf onderdelen, conclusies over sterke en zwakke punten en verwijzingen naar onderdelen van de digitale Procesarchitectuur Examinering die u helpen bij het verder verbeteren van de kwaliteitsborging examinering. U kunt het rapport gebruiken als onderdeel van de in- en externe verantwoording over de kwaliteitsborging examinering.

Let op: de website slaat uw antwoorden niet op. Als u de rapportage wilt bewaren, kunt u deze zelf opslaan en/of uitprinten.

Maak de Quick start

Invulinstructie Quick start
www.onderwijsenexaminering.nl