Kwaliteitsborging examinering
Quickscan Nederlands/ Engels

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De quickscan is op dit moment onder constructie. De gegevens waren verouderd en verwijzingen onjuist. Er wordt op dit moment gewerkt aan de quickscan Nederlands / Engels voor instellingsexamens. U vindt er straks een checklist met aandachtspunten. Als u de quickscan doorloopt dan weet u hoe u ervoor staat, welke keuzes u nog moet maken en welke aandachtspunten er nog zijn op dit thema. De quickscan is een leidraad voor examencommissies en opleidingsmanagers om de kwaliteit van examinering verder te verbeteren. 

 

Quickscan Nederlands/ Engels
www.onderwijsenexaminering.nl