Kwaliteitsborging examinering
Quickscan Nederlands/ Engels

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De quickscan Nederlands / Engels voor instellingsexamens.

De quickscan is een checklist met aandachtspunten voor de examens die worden ontwikkeld voor Nederlands en Engels. Als je de quickscan doorloopt dan weet je hoe je ervoor staat, welke keuzes er nog moeten worden gemaakt en welke aandachtspunten er nog zijn op dit thema. De quickscan is een leidraad voor examencommissies en opleidingsmanagers om de kwaliteit van examinering verder te verbeteren. 

De quickscan is eenvoudig in te vullen en daarna zijn alle antwoorden te downloaden als wordbestand. Ga direct naar de quickscan

Quickscan Nederlands/ Engels
www.onderwijsenexaminering.nl