Kwaliteitsborging examinering
Quickscan Nederlands/ Engels

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De quickscan Nederlands / Engels voor instellingsexamens.

De quickscan is een checklist met aandachtspunten voor de examens die worden ontwikkeld voor Nederlands en Engels. Als u de quickscan doorloopt dan weet u hoe u ervoor staat, welke keuzes u nog moet maken en welke aandachtspunten er nog zijn op dit thema. De quickscan is een leidraad voor examencommissies en opleidingsmanagers om de kwaliteit van examinering verder te verbeteren. 

De quickscan is eenvoudig in te vullen en daarna zijn alle antwoorden te downloaden als wordbestand. Ga direct naar de quickscan

Quickscan Nederlands/ Engels
www.onderwijsenexaminering.nl