Kwaliteitsborging examinering
Toolkit kwaliteitsborging examencommissies

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Kwaliteitsborging door examencommissies; wat houdt dat nu precies in? En waarom is het zo belangrijk? Het uiteindelijke doel van kwaliteitsborging is dat niemand twijfelt aan de kwaliteit van examinering. De examencommissie speelt daarbij, samen met het opleidingsteam een essentiële rol. Samen weten zij de risico's tot een minimum te beperken, hebben zij goed zicht op de kwaliteit van exameninstrumenten, afname en beoordeling en wordt er tijdig bijgestuurd als dat nodig of wenselijk is. Om examencommissies bij de belangrijke taak van kwaliteitsborging te ondersteunen is de toolkit in opdracht van het Kennispunt Onderwijs & Examinering door IVA Onderwijs ontwikkeld, samen met examenfunctionarissen van mbo-scholen.

Wat levert werken met de toolkit op?
De toolkit informeert, verheldert, verwijst en concretiseert de kwaliteitsborging van examinering in stappen. Werken met de toolkit zorgt er voor dat u:
• basiskennis verkrijgt en op peil houdt over kwaliteitsborging bij examinering in het mbo
• inzicht heeft in de verhoudingen en taakverdeling tussen examencommissie en management
• alle bestaande informatie over examinering gebundeld bij elkaar heeft
• tips en suggesties krijgt voor het voeren van doelgericht overleg over uitvoering van taken
• inzicht verkrijgt in het functioneren van de eigen examencommissie door zelfevaluatie.

Voor wie is de toolkit?
De toolkit is primair gericht op (toekomstige) leden van examencommissies, de ‘controleurs’ van het hele examenproces.

Wanneer kunt u de toolkit gebruiken?
U kunt de toolkit inzetten als een ondersteuningsinstrument bij:
• het inrichten van examencommissies met nieuwe leden, of
• het doorvoeren van wijzigingen in de werkwijze van of taakverdeling van een examencommissie.

Hoe ziet de toolkit er uit?
De toolkit bestaat uit verschillende vier modules:
module 1 ‘Kennismaking met kwaliteitsborging’
module 2 ‘Voorbereiden van kwaliteitsborging’
module 3 ‘Aan de slag: instrumenten voor de kwaliteitsborging’
module 4 ‘Samen kwaliteitsverbetering realiseren’

 

 

Toolkit kwaliteitsborging examencommissies
www.onderwijsenexaminering.nl