Kwaliteitsborging examinering
Quick start PE

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Doel van deze Quickstart is tweeledig:

1) het vinden van bruikbare hulpmiddelen binnen de Procesarchitectuur Examinering

2) het verkrijgen van een heel grofmazige indicatie van de mate waarin de PDCA-cyclus doorlopen wordt in uw organisatie, afdeling of team.

Nadat u de Quick start heeft ingevuld, krijgt u op basis van uw antwoorden een pdf-rapport

Let op! Deze pagina wordt binnenkort opnieuw vormgegeven. Bij het invullen is nog geen rekening gehouden met de aangescherpte eisen voor examencommissies, zoals die in de WEB in concept zijn voorgesteld. Mocht u gebruik maken van dit instrument, gebruik dan naast de hier getoonde gegevens de instrumenten van de website Examineringmbo.nl zoals hieronder is aangegeven.

Naar de invulinstructie

Maak de Quick start

Quick start PE
www.onderwijsenexaminering.nl