Kwaliteitsborging examinering
Quick start PE

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Doel van deze Quickstart is tweeledig:

1) het vinden van bruikbare hulpmiddelen binnen de Procesarchitectuur Examinering

2) het verkrijgen van een heel grofmazige indicatie van de mate waarin de PDCA-cyclus doorlopen wordt in uw organisatie, afdeling of team.

Nadat u de Quick start heeft ingevuld, krijgt u op basis van uw antwoorden een pdf-rapport

Let op! In de feedback die u na invulling ontvangt, wordt nog verwezen naar oudere documenten die inmiddels een andere naam hebben gekregen en/of zijn aangepast op basis van nieuwe inzichten. Mocht u gebruik maken van de Quickstart, kunt u gebruik maken van de nieuwe instrumenten op deze website (https://pe.onderwijsenexaminering.nl).

Naar de invulinstructie

Maak de Quick start

Quick start PE
www.onderwijsenexaminering.nl